Έργα ύψους 18,1 εκ. € υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά σήμερα, Παρασκευή 11/10/2019, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για το Νομό Λάρισας, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε».

Ο Πρόεδρος της «Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε» Λευτέρης Φουρκιώτης σε δήλωσή του τόνισε ότι: «Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των επενδυτών ιδιωτικού χαρακτήρα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση 74 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 18,1 εκ. €, οι οποίες αιτούνται δημόσια δαπάνη 9,9 εκ. €. Το ποσό αυτό υπερκαλύπτει κατά 244% την προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη, που ανέρχεται στα 4 εκ €. Επόμενος στόχος είναι να εξευρεθούν επιπλέον πόροι για να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις, που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τη στρατηγική του προγράμματος LEADER/CLLD Νομού Λάρισας. Είμαστε δίπλα στους επενδυτές, συνοδοιπόροι στις επενδυτικές τους σκέψεις, και τους ενθαρρύνουμε για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δίνουν αναπτυξιακή πνοή στον τόπο».

Η Διευθυντής – Συντονιστής της Ομάδας Τοπικής Δράσης της Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε κα. Σεβαστή Μπασδέκη σε δήλωσή της σημειώνει ότι: «Η μορφή του ενδιαφέροντος, όπως εκδηλώθηκε, δικαιώνει την στρατηγική επιλογή της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. να κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του τοπικού προγράμματος στον τομέα της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων. Οι υποδράσεις 19.2.2.2 & 19.2.3.1, με προϋπολογισμό το 41,22% της προκηρυχθείσας δημόσιας δαπάνης, συγκέντρωσαν πάνω από το 50% του προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης των υποβληθεισών προτάσεων. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει άμεσα, ώστε τους επόμενους μήνες να εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης».
Συγκεκριμένα ανά κατηγορία:
• στη μεταποίηση αγροτικής παραγωγής (19.2.3.1 και 19.2.2.2), υποβλήθηκαν 34 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 5,4 εκ. ευρώ,
• στην ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (19.2.2.3 και 19.2.3.3), υποβλήθηκαν 24 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3,2 εκ. ευρώ,
• στην ενίσχυση των μικρών βιοτεχνιών (19.2.2.4 και 19.2.3.4), υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 0,4 εκ. ευρώ,
• στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (19.2.2.5 και 19.2.3.5), υποβλήθηκε 9 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 0,7 εκ ευρώ.