ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ..docx-2Λήψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-1Λήψη 03_Υπόδειγμα-Τεχνικής-προσφοράς-Λήψη...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης, που κατατέθηκαν στο πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος CLLD - LEADER για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 με τη...