Α.Ε.ΝΟ.Λ ΑΕ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ομάδα είναι η δύναμή μας

Σεβαστή Μπασδέκη

Σεβαστή Μπασδέκη

Διευθυντής - Συντονιστής CLLD Leader

Γεωπόνος

Ελένη Χατζούλη

Ελένη Χατζούλη

Γραμματεία

Γεώργιος Μουκίδης

Γεώργιος Μουκίδης

Πολιτικός Μηχανικός

Θωμάς Παπαλάσκαρης

Θωμάς Παπαλάσκαρης

Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Μαντζώνης

Αθανάσιος Μαντζώνης

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

Αθανάσιος Σπυράκης

Αθανάσιος Σπυράκης

Λογιστής

Αθηνά Χαρταλάμη

Αθηνά Χαρταλάμη

Οικονομολόγος

Ιωάννα Παπαγεωργίου

Ιωάννα Παπαγεωργίου

Δασολόγος

Μαγδαληνή Μπόλη

Μαγδαληνή Μπόλη

Οικονομολόγος