Δύναμή μας ο άνθρωπος

Σεβαστή Μπασδέκη

Διευθυντής – Συντονιστής CLLD

s.mpasdeki@aenol.gr

Ελένη Χατζούλη

Γραμματεία

info@aenol.gr | e.xatzouli@aenol.gr

Γεώργιος Μουκίδης

Πολιτικός Μηχανικός

g.moukidis@aenol.gr

Θωμάς Παπαλάσκαρης

Πολιτικός Μηχανικός

t.papalaskaris@aenol.gr

Αθανάσιος Μαντζώνης

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

amantzonis@gmail.com

Αθανάσιος Σπυράκης

Λογιστής

a.spirakis@aenol.gr

Μαγδαληνή Μπόλη

Οικονομολόγος

m.mpoli@aenol.gr

Υποκατάστημα Λάρισας

Αθηνά Χαρταλάμη

Οικονομολόγος

a.xartalami@aenol.gr

Ιωάννα Παπαγεωργίου

Δασολόγος

i.papageorgiou@aenol.gr