ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία και η ιστορική της διαδρομή

Ίδρυση

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με το διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992, μετά από απόφαση των κυριότερων «κοινωνικών εταίρων» της περιοχής Ελασσόνας και με αφορμή την ανάγκη διαχείρισης – υλοποίησης του προγράμματος LEADER για την Επαρχία Ελασσόνας.

Ιστορική Διαδρομή

Αναπτυξιακή Ελασσόνας

Αρχικά ονομάστηκε (από το 1992 έως 1999) Αναπτυξιακή Ελασσόνας

Learn More

Αρχικά ονομάστηκε (από το 1992 έως 1999) Αναπτυξιακή Ελασσόνας (ΑΝ.ΕΛ) συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρηματίες και φορείς της περιοχής

Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας

Από τον Αύγουστο του 2009 ονομάστηκε Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας

Learn More

Από τον Ιούλιο του 2008 μετατρέπεται πλέον σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχουν επιπλέον η Νομαρχία Λάρισας, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Λάρισας, οι Δήμοι Λακέρειας, Μακρυχωρίου και το Επιμελητήριο Λάρισας.

Από τον Αύγουστο του 2009 η ονομασία της εταιρείας αλλάζει και γίνεται Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με το διακριτικό τίτλο “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”

Αναπτυξιακή Ελασσόνας Κισσάβου

Στην πορεία (από το 1999) μετονομάστηκε Αναπτυξιακή Ελασσόνας Κισσάβου

Learn More

Στην πορεία (από το 1999 με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) μετονομάστηκε Αναπτυξιακή Ελασσόνας Κισσάβου *ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ) με βασικούς μετόχους τους ΟΤΑ της περιοχής Ελασσόνας και Κάτω Ολύμπου – Κισσάβου

Αναπτυξιακός Οργανισμός Νομού Λάρισας

Από τον Ιούνιο του 2021 η εταιρεία μετεξελίχθηκε σε Οργανισμό

Learn More

Από τον Ιούνιο του 2021 μετατρέπεται πλέον σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ και στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχουν οι 7 ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι ιδιωτικοί φοροίς πλέον περιορίζονται σε ποσόστό κάτω του 3% σύμφωνα με το νόμο περί Αναπτυξιακών Οργανισμών

Έδρα της Εταιρείας

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Περιφερειακή Ενότητα της Ελασσόνας

Learn More

Η έδρα της βρίσκεται στην Ελασσόνα αλλά διαθέτει και παράρτημα στη Λάρισα ώστε να εξυπηρετούνται άρτια και οι υπόλοιπες περιοχές του Νομού.

ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Αναπτυξιακή Οργανισμός Νομού Λάρισας ΑΕ

Σήμερα η περιοχή επέμβασης της εταιρείας είναι όλη περιφερειακή ενότητα Λάρισας πλην του αστικού ιστού της πόλης της Λάρισας

Περιοχή Παρέμβασης Leader