Πραγματοποιήθηκε στην Ελασσόνα στις 18 Ιουνίου 2020, η Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» με μοναδικό θέμα την προσαρμογή της Εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Ελευθέριος Φουρκιώτης καλωσόρισε τους εκπροσώπους των μετόχων στους οποίους ενημέρωσε  για τα νέα δεδομένα  και τις προοπτικές συνεργασίας που θα δημιουργηθούν με την προσαρμογή της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 και συνεπώς την μετατροπή της σε “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Η εταιρεία μας τόνισε ο κ. Φουρκιώτης λειτουργεί  με επιτυχία επί εικοσιεπτά έτη, αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών μας και επιτέλεσε σε ικανοποιητικό βαθμό τα καθήκοντα που της  ανατέθηκαν.

Η διεύρυνση των ασκούμενων δραστηριοτήτων, που πραγματοποιείται με τον  Ν. 4674/2020, εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των Ο.Τ.Α., δεδομένου ότι οι Ο.Τ.Α. μας, θα αυξήσουν την τεχνική τους ικανότητα και επάρκεια στην υλοποίηση του έργου τους και η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Λάρισας θα έχει στην διάθεσή της ένα νέο και σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο.

Για την εταιρεία μας η απόφαση προσαρμογής της αποτελεί ίσως μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της, δημιουργώντας νέες συνθήκες εργασίας,  προοπτικές ανάπτυξής της και παράλληλα αποτελεί μία σημαντική πρόκληση, που μόνο μέσα από στενή συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. θα επιτύχει.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με αυξημένη απαρτία, επικύρωσε την απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και έδωσε την έγκριση της για μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.

Η αλλαγή  αυτή σηματοδοτεί το νέο προσανατολισμό της εταιρείας που διευρύνει τη δράση της και θα αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά εργαλεία των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και των Ενώσεών τους.

 O Πρόεδρος “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”

 Φουρκιώτης  Ελευθέριος