Ανταλλαγή Εμπειριών σε Θέματα Αειφόρου Τουρισμού σε Αγροτικές Περιοχές, Μέσω Διαδικασιών Ποιότητας

Βασικοί Διακρατικοί Στόχοι

Με το σχέδιο συνεργασίας οι ΟΤΔ AENOΛ στην Ελλάδα και Gévaudan-Lozère στην Γαλλία μπόρεσαν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των περιοχών τους μέσω του αγροτουρισμού, των τοπικών αγροτικών τους προϊόντων και στο μέλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Ανταλλαγή Εμπειριών σε Θέματα Αειφόρου Τουρισμού σε Αγροτικές Περιοχές, Μέσω Διαδικασιών Ποιότητας”

Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές

Το Σχέδιο “Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές”

Το Σχέδιο συνεργασίας χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LEADER (Μέτρο 421 «Διατοπική και Διακρατική συνεργασία» του προγράμματος προσέγγισης LEADER, Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013).

Προϋπολογισμός: 351.000,00 ευρώ

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές”