ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Κιλελέρ είχε ο Πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Άλλη μία σημαντική συνάντηση είχε ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ ΑΕ» κ. Ελευθέριος Φουρκιώτης, με τον Δήμαρχο Κιλελέρ κ. Νασιακόπουλο Αθανάσιο.

 Στην συνάντηση παρευρέθηκε το μέλος του Δ.Σ. της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και Αντιδήμαρχος κ. Χατζούλης Αχιλλέας, ο Αντιδήμαρχος κ. Φιλιππούλης Κων/νος, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Ενέργειας κ. Παπαχατζής Νικόλαος, η προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών κ. Κράχτη Ζωή, η προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων κ. Ντάπα Γεωργία, η προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού, Οικονομικού και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Ελευθερούλη Αγλαϊα και ο προϊστάμενος  Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΠΠΕ κ. Νταμπεγλιώτης Κων/νος, καθώς επίσης και τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της «ΑΕΝΟΛ ΑΕ», ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού κ. Ιωάννης Σαμώτας και ο Δ/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος.

 Συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ο Δήμος να συνεργαστεί με την ΑΕΝΟΛ ΑΕ και τις νέες δυνατότητες που έχει πλέον ο Αναπτυξιακός Οργανισμός τόσο για την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου όσο για την υποστήριξη του σε άλλες υπηρεσίες και δράσεις.

Ο Πρόεδρος της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» κ. Φουρκιώτης Ελευθέριος γνώρισε στον Δήμαρχο τα νέα υπηρεσιακά στελέχη που πλαισιώνουν πλέον την εταιρεία και ανέφερε την δυνατότητα μεθόδευσης νέων συνεργασιών που υπάρχει μέσω της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» για την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, την επιστημονική, συμβουλευτική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών, την ανάληψη επίβλεψης έργων του Δήμου κ.α.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ κ. Νασιακόπουλος Αθανάσιος αφού καλωσόρισε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τα στελέχη της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» τους ευχαρίστησε για την ενημέρωση δίνοντας τη στήριξη του στην εταιρεία με την υπόσχεση για στενή και σε βάθος μελλοντική συνεργασία.

Για την «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φουρκιώτης Ελευθέριος