ΥΑ 593-2017 – Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση / εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Στις 4/4/2017 εκδόθηκε η Απόφαση 593 που αφορά ΠΑΑ περιόδου 2014-2020.

Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο: