ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Αίτημα  πρόσθετης κατανομής κονδυλίων στο πρόγραμμα CLLD / LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 έκανε η ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας – «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αίτημα χορήγησης επιπρόσθετης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα CLLD/LEADER.

Αίτημα για πρόσθετη κατανομή κονδυλίων στο πρόγραμμα CLLD / LEADER

Μετά τις συνέπειες από δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές στην περιοχή μας,  τόσο του «Ιανού»  που έπληξε την περιοχή στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 όσο και του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021, είναι φανερό ότι η περιοχή παρέμβασης έχει πληγεί έντονα από τις φυσικές καταστροφές του τελευταίου έτους με συνέπεια ο πληθυσμός της να χρειάζεται επιπρόσθετη βοήθεια προκειμένου να επουλώσει τις πληγές και να ορθοποδήσει.

Η Εταιρεία διατύπωσε και απέστειλε το αίτημα αυτό, καθώς κρίνεται απαραίτητο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας, που θα δώσουν «ανάσα» στην Οικονομία της περιοχής μας προκειμένου να αποκατασταθούν τα χαμένα εισοδήματα του πληθυσμού.

Για την «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φουρκιώτης Ελευθέριος