Πολύ θετικά αποτελέσματα προέκυψαν από την συνάντηση των 4 Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΕΝΟΛ, ΑΝΚΑ, ΚΕΝΑΚΑΠ και  ΕΑΠ) με το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα του τμήματος στην Καρδίτσα στις 27/4/2023 στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για το σχεδιασμό του νέου LEADER  στις Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλίας.

Στη σύσκεψη  συμμετείχαν στελέχη των Αναπτυξιακών εταιρειών και  καθηγητές του Παν/κού  τμήματος. Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι ευκαιρίες συνεργασίας, δικτύωσης και η δυνατότητα μεταφοράς γνώσης και καλών πρακτικών στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης  μέσω του LEADER,  που σχεδιάζονται αυτή την περίοδο στη Θεσσαλία.