Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος Γυναικών Δήμου Μακρυχωρίου ανακοινώνει την
προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική
πρόσκληση από την έδρα του Συλλόγου και ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.».