Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» με στόχο τη δημοσίευση σχετικής Ανακοίνωσης.

Για το σκοπό αυτό, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2020, έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ευρεία δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως με τον τοπικό πληθυσμό των αγροτικών περιοχών, σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης & εργασίας στις αγροτικές περιοχές καθώς και τις αλλαγές που αναμένονται για το 2040. 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συμβάλουν στην εκπόνηση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορείτε να βρείτε στο portal του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en

Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας προκειμένου να συμβάλλετε και εσείς στο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοιχτό μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation  με την απόκτηση πρόσβασης στο σύστημα ECAS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικές αναρτήσεις έχουν γίνει στο site του ΕΑΔ (https://tinyurl.com/yxvg7f5e),

του ΠΑΑ (http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/makroprothesmo-orama-gia-tis-agrotikes-periohes-0)

και του ΥΠΑΑΤ (http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/10542-dt051120)