Επιλογή Σελίδας

ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Δραστηριότητες της Εταιρείας

Οι δραστηριότητες της εταιρείας από την ίδρυσή της

Leader +

Διαχειρίστηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόγραμμα LEADER+

Learn More

Διαχειρίστηκε με επιτυχία το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόγραμμα LEADER+, ύψους 5.800.000 € , για τις περιοχές Ελασσόνας και Τεμπών – Κισσάβου

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Εκπόνησε σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο και υλοποίησε σειρά δράσεων

Learn More

Εκπόνησε σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο και υλοποίησε σειρά δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις δύο περιοχές ΟΠΑΑΧ που προαναφέρθηκαν.

Συνεργασία με Πανεπιστήμια

Ολοκλήρωσε πρόγραμμα για τη Διαφοροποίηση των καπνοπαραγωγών περιοχών της Ν. Ευρώπης

Learn More

Ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Hohenheim (Γερμανία), Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο και άλλους εταίρους πρόγραμμα για τη Διαφοροποίηση των καπνοπαραγωγών περιοχών της Ν. Ευρώπης-6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Εκπόνησε τη μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Learn More

Εκπόνησε τη μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου για την περιοχή Κάτω Ολύμπου-Κισσάβου

Leader II

Διαχειρίστηκε το πρόγραμμα LEADER IΙ 

Learn More

Διαχειρίστηκε με επιτυχία την Κοινοτική Πρωτοβουλία Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER IΙ για την Επαρχία Ελασσόνας και την περιοχή Τεμπών – Κισσάβου

Ο.Π.Α.Α.Χ

Υλοποίησε τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Learn More

Υλοποίησε τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) για το Β.Α. τμήμα του Νομού Λάρισας εγκεκριμένο από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικού ύψους περίπου 13.800.000€, και για την περιοχή Κισσάβου, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας, συνολικού ύψους περίπου 12.000.000 €

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Ολοκλήρωσε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Learn More

Ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ και ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ετήσιο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης –ενημέρωσης για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ως πλαίσιο Αναδιάρθρωσης του Αγροτικού Τομέα-κτηνοτροφίας στο Ν. Λάρισας- Προστασία του καταναλωτή και του Περιβάλλοντος (συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Διεύθυνση Γεωργίας)

Πρόγραμμα Interreg

Ολοκλήρωσε πρόγραμμα INTERREG της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το κάστανο και την αξιοποίηση του

Learn More

Ολοκλήρωσε πρόγραμμα INTERREG της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το κάστανο και την αξιοποίηση του, σε συνεργασία με αντίστοιχες περιοχές της Γαλλίας και της Ιταλίας

Αναπτυρ

Συμμετείχε στο πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΡ», για την αποκατάσταση των ζημιών από τον παγετό του 2001

Learn More

Συμμετείχε , με καθοριστικό ρόλο, στην εκπόνηση του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΡ», που συντόνισε ο ΕΛΓΑ, για την αποκατάσταση των ζημιών από τον παγετό του 2001 στην περιοχή των Δήμων Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γιάννουλης καθώς και σε πολλά άλλα προγράμματα

Leader I

Διαχειρίστηκε το πρόγραμμα LEADER Ι 

Learn More

Διαχειρίστηκε με επιτυχία την Κοινοτική Πρωτοβουλία Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER I, για την Επαρχία Ελασσόνας