Επιλογή Σελίδας

Στον   Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας – ΑΕΝΟΛ  Α.Ε.,  μετά την έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών  Πόρων και Υποδομών κ. Παπαγιαννίδη Δημήτριο, της συνολικής αιτούμενης Υπερδέσμευσης  2,085 εκ. ευρώ,  δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει  στην  ένταξη όλων των αξιολογημένων θετικά προτάσεων  ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος CLLD /LEADER για την  Π.Ε. Λάρισας.

Με το ποσό της εγκεκριμένης  υπερδέσμευσης των 2,085 εκ. €  και την προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη ποσού 1,1 εκ. € για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα και ποσού 1,00 εκ. € για έργα δημοσίου χαρακτήρα  – έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν :

  • οι 18 αιτήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3,500 εκ. €,
  • οι 2 αιτήσεις δημοσίου χαρακτήρα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 0,673 εκ. €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά από τα παραπάνω, θα διατεθεί για ιδιωτικές επενδύσεις, δημόσια δαπάνη ύψους  3,5 εκ. €,  τριπλάσια  από  αυτή  που είχε προκηρυχθεί (1,1€εκ€).

Αναλυτικά οι ιδιωτικές επενδύσεις  που θα ενταχθούν  αφορούν :

  • 2 πράξεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
  • 16 πράξεις στον τομέα του τουρισμού
  • 2 εκσυγχρονισμούς αρδευτικών δικτύων

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη των Υπηρεσιών, για την έγκριση του σημαντικού αυτού ποσού, καθώς με τους επιπλέον πόρους, θα ικανοποιηθεί το συνολικό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, με αποτέλεσμα την στήριξη της  ιδιωτικής πρωτοβουλίας  και επιχειρηματικότητας,  σε μια περίοδο κρίσιμη, για την  οικονομία της περιοχής παρέμβασης. 

Το αρχικό πρόγραμμα LEADER  προέβλεπε  για ιδιωτικές και  δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις  6,2 εκ ευρώ .

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί με τις δύο  προσκλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και τις υπερδεσμεύσεις που έχουμε λάβει, 105 έργα ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα με συνολική δημόσια δαπάνη 16,468 εκ. ευρώ και  συνολικό προϋπολογισμό 25,340 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά έχουν εγκριθεί : 

  • 82 έργα ιδιωτικού χαρακτήρα συνολικής δημόσιας δαπάνης 11,6 εκ. ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού  20,472 εκ. ευρώ .
  • 23 έργα δημοσίου χαρακτήρα συνολικής δημόσιας δαπάνης 4,68 εκ. ευρώ .

 Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στην περιοχή παρέμβασης, η τριαντάχρονη εμπειρία της ΑΕΝΟΛ στο σχεδιασμό και στην  διαχείριση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και η πολύ καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο και την Πρόεδρο της ΕΔΠ και Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δόκου Τάνια, κατάφεραν  να τριπλασιάσουν σχεδόν τους πόρους του τοπικού προγράμματος μας, σε μια περίοδο, που τόσο έχει ανάγκη η τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.