αΕΝΟΛ ΑΕ

Ειδική προσκεκλημένη

στη διαδικτυακή εκδήλωση DAISSy days 2021 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου η  συντονίστρια

του CLLD/LEADER

κα Σεβαστή Μπασδέκη   

Η  κα Σεβαστή Μπασδέκη, συντονίστρια του προγράμματος CLLD/LEADER που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός  Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ ΑΕ»,  μίλησε την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 ως ειδική προσκεκλημένη της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα «Πολιτισμός και Τοπική Ανάπτυξη- Η περίπτωση  εφαρμογής της  στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) στο Ν. Λάρισας» στη διαδικτυακή εκδήλωση DAISSy days 2021.  Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το πανόραμα των έργων και των δράσεων της ερευνητικής ομάδας στο πλαίσιο των Erasmus+ days (http://daissy.eap.gr/en/daissy-days/).

Η κα Μπασδέκη ως ειδική προσκεκλημένη μίλησε  στη 2η Συνεδρία  της ημέρας με θέμα  «Πολιτισμός και επιχειρηματικότητα»  όπου παρουσιάστηκαν  δράσεις σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, και γενικότερα τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και την Επιχειρηματικότητα. Κατέδειξε τη σημασία του πολιτισμού (υλικού -άυλου) ως θεματικής κατεύθυνσης του προγράμματος  CLLD/LEADER στο Ν. Λάρισας και τη σημασία του στην ανάδειξη της  τοπικής ταυτότητας και του τοπικού πολιτισμού της περιοχής.  Ο τοπικός πολιτισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της ολοκληρωμένης προσέγγισης του προγράμματος στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου  και πολυτομεακού  σχεδιασμού του  με παράλληλη διασύνδεση των ενεργειών μεταξύ τους ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν  στην βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής  παρέμβασης και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος αλλά  και την  βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Επισημαίνεται ότι οι  ημέρες Erasmus+ είναι ένα τριήμερο εορτασμού του Προγράμματος και έχουν καθιερωθεί πλέον ως ετήσιος θεσμός στην Ευρώπη και όχι μόνο. Αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία συμμετοχής και ενημέρωσης σχετικά με δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για τις ημέρες Erasmus+ 2021 και τις εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.erasmusdays.eu/ .