Την Τρίτη 31/1/2023, και ώρα 18:00μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην Κινηματογραφική Αίθουσα (πρώην ΜΑΧΙΜ) στο Τύρναβο, σε συνεργασία με το Δήμο Τυρνάβου, ενημερωτική ημερίδα – διαβούλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» με τους τοπικούς φορείς, επιχειρηματίες και δημότες για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, την ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εστιασμένες στις ανάγκες της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Κοκουρας   Ιωάννης, καλωσόρισε τα στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκηση Νομού Λάρισας ΑΕΝΟΛ ΑΕ, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών μέσου του προγράμματος Leader και την καλή συνεργασία που είχε τόσο ο Δήμος Τυρνάβου  και οι επενδυτές του Δήμου από την ΑΕΝΟΛ Α.Ε. σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Στη συνέχεια  παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ Α.Ε.,  η περιοχή παρέμβασης, οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του νέου τοπικού προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και αναλύθηκαν τεχνικά θέματα.

Αντικείμενο της διαβούλευσης που γίνεται σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, είναι η κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 η οποία θα εστιάζει στις ανάγκες, τις ευκαιρίες, και τα προβλήματα της περιοχής. Η διαδικασία περιλαμβάνει συμμετοχή στις εκδηλώσεις, καταγραφή προτάσεων, απόψεων, ιδεών, καθώς και την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκε σειρά ερωτήσεων και τοποθετήσεων καθώς και εποικοδομητικός διάλογος από τους παρευρισκομένους.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές, δημοσίου, συλλογικού και ιδιωτικού χαρακτήρα, μπορούν να συμμετέχουν και στην διαβούλευση ηλεκτρονικά, εκδηλώνοντας το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, στο site της εταιρείας https://aenol.gr/