Τη Παρασκευή 5/5/2023, πραγματοποιήθηκε στο καφέ-μπαρ 4 ΕΠΟΧΕΣ στη Μηλέα, ενημερωτική ημερίδα – διαβούλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, στους κατοίκους και φορείς της περιοχής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκ μέρους της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. ο κ. Φουρκιώτης Ελευθέριος, Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού, ο κ. Γεωργιόπουλος Αθανάσιος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΝΟΛ και η κα. Σεβαστή Μπασδέκη, Συντονίστρια της Ο.Τ.Δ. LEADER και εκ μέρους του Δήμου Ελασσόνας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζιουμακλής Ιπποκράτης. Ο κ. Γεωργιόπουλος, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους και την φιλοξενία, αναφέρθηκε στην πορεία της  ΑΕΝΟΛ και στα προγράμματα  LEADER που υλοποίησε. Ο κ.Φουρκιώτης  επεσήμανε τη σπουδαιότητα του προγράμματος LEADER, ως ισχυρού εργαλείου ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και την ανάγκη να συμμετέχουμε όλοι, στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης που θα υποβληθεί, υποβάλλοντας τις ιδέες για επενδύσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από την κα Μπασδέκη Σεβαστή, η περιοχή παρέμβασης,  οι θεματικοί στόχοι  και οι κατευθύνσεις του νέου τοπικού προγράμματος LEADER για την περίοδο  2023-2027, οι   επιλέξιμες δράσεις και δικαιούχοι, καθώς επίσης και τα ποσοστά επιχορήγησης ανά κατηγορία πράξεων.

Όπως είναι γνωστό το νέο Πρόγραμμα LEADER χρηματοδοτεί έργα δημοσίου συμφέροντος και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται αφορούν την μεταποίηση γεωργικού και δασοκομικού  τομέα, τον τουριστικό τομέα, τις μικρές βιοτεχνίες, την παροχή υπηρεσιών, και τις  συνεργασίες. 

Αντικείμενο της διαβούλευσης που γίνεται σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, είναι η κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 η οποία θα εστιάζει στις ανάγκες, τις ευκαιρίες, και τα προβλήματα της περιοχής. Η διαδικασία περιλαμβάνει συμμετοχή στις εκδηλώσεις, καταγραφή προτάσεων, απόψεων, ιδεών, καθώς και την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στη συζήτηση  που ακολουθήσε ακούστηκαν αξιόλογες ιδέες από τους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες  και κατοίκους της περιοχής.

Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της πρότασης.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές δημοσίου, συλλογικού και ιδιωτικού χαρακτήρα, μπορούν να συμμετέχουν στην διαβούλευση και ηλεκτρονικά, εκδηλώνοντας το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, στο site της εταιρείας https://aenol.gr/ .