Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.», συνεχίζοντας τις ενημερωτικές ημερίδες – διαβουλεύσεις  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποίησε την Τετάρτη  15/03/2023 στις 17:30μ.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας,  ενημερωτική ημερίδα – διαβούλευση με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και στις 19.30μ.μ. ημερίδα  με φορείς του αγροτικού  τομέα της ΠΕ Λάρισας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από την συντονίστρια του προγράμματος κα Σεβαστή Μπασδέκη και το μέλος της ομάδας Leader κα Παπαγεωργίου Ιωάννα, η περιοχή παρέμβασης,  οι θεματικοί στόχοι  και οι κατευθύνσεις του νέου τοπικού προγράμματος LEADER για την περίοδο  2023-2027, οι επιλέξιμες δράσεις και δικαιούχοι, καθώς επίσης και τα ποσοστά επιχορήγησης ανά κατηγορία πράξεων. Επισημάνθηκε επίσης η σπουδαιότητα του προγράμματος LEADER, ως ισχυρού εργαλείου ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και η ανάγκη να συμμετέχουμε όλοι, στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης που θα υποβληθεί, υποβάλλοντας τις ιδέες για επενδύσεις.

Όπως είναι γνωστό το νέο Πρόγραμμα LEADER, χρηματοδοτεί έργα δημοσίου συμφέροντος και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται αφορούν την μεταποίηση γεωργικού και δασοκομικού  τομέα, τον τουριστικό τομέα, τις μικρές βιοτεχνίες, την παροχή υπηρεσιών, και τις  συνεργασίες. 

Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της πρότασης. Πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΕΝΟΛ ΑΕ (www.aenol.gr), όπου υπάρχει και σχετική φόρμα συμπλήρωσης προτάσεων και ιδεών.