Την Παρασκευή 13/01/2023, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελασσόνας, ενημερωτική συνάντηση – διαβούλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»  με φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ελασσόνας για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και την ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, εστιασμένες στις ανάγκες της περιοχής.

Αρχικά με φορείς του αγροτικού και δασοκομικού τομέα (ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς), στη συνέχεια με κοινωνικούς φορείς και τέλος με φορείς του τομέα πολιτισμού και περιβάλλοντος.

Την συνάντηση  χαιρέτισε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Γάτσας Νικόλαος, όπου επεσήμανε την σπουδαιότητα αυτών των διαβουλεύσεων  και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος LEADER.

Ο Πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Φουρκιώτης Ελευθέριος, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, επεσήμανε τη σπουδαιότητα του προγράμματος LEADER, ως ισχυρού εργαλείου ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και την ανάγκη να συμμετέχουμε όλοι στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης που θα υποβληθεί, υποβάλλοντας τις ιδέες για επενδύσεις.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε από την συντονίστρια του προγράμματος LEADER κα Μπασδέκη Σεβαστή, η περιοχή παρέμβασης και οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του νέου τοπικού προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Αντικείμενο της διαβούλευσης που γίνεται σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, είναι η κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 η οποία θα εστιάζει στις ανάγκες, τις ευκαιρίες, και τα προβλήματα της περιοχής. Η διαδικασία περιλαμβάνει συμμετοχή στις εκδηλώσεις, καταγραφή προτάσεων, απόψεων, ιδεών, καθώς και την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, πραγματοποιήθηκε σειρά ερωτήσεων και τοποθετήσεων καθώς και εποικοδομητικός διάλογος από τους παρευρισκόμενους.

Στην συνάντηση – διαβούλευση, παρευρέθηκαν  η Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Κοινωνικής Πρόνοιας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη  και μέλος του Δ.Σ. της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Καρκαβανίδου Ευφροσύνη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης κ. Πασχόπουλος  Κων/νος, ο εντεταλμένος σύμβουλος στον τομέα των οικονομικών –  δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της ΑΕΝΟΛ ΑΕ κ. Κυριλλίδης Γεώργιος  καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Γεωργιόπουλος Αθανάσιος και τα μέλη του Δ.Σ. κ. Παπαλεξίου Ευάγγελος και Τριανταφύλλου Γεώργιος.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές, δημοσίου, συλλογικού και ιδιωτικού χαρακτήρα, μπορούν να συμμετέχουν και στην διαβούλευση ηλεκτρονικά, εκδηλώνοντας το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, στο site της εταιρείας https://aenol.gr/ .