Επιλογή Σελίδας

ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Μετοχική Σύνθεση

Οι μέτοχοι και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ΑΑ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Δήμος Ελασσόνας 1650 121.060.50€ 40,08%
2 Δήμος Αγιάς 344 25.239.28€ 8,36%
3 Δήμος Τεμπών 347 25.459,39€ 8,43%
4 Δήμος Κιλελέρ 342 25.092,54€ 8,31%
5 Δήμος Λάρισας 200 14.674,00€ 4,86%
6 Δήμος Τυρνάβου 200 14.674,00€ 4,86%
7 Δήμος Φαρσάλων 199 14.600.63€ 4,83%
8 Περιφέρεια Θεσσαλίας 521 45.562,77€ 15,08%
9 ΠΕΔ 92 6.750,04€ 2,23%
10 Επιμελητήριο Λάρισας 54 3.961,98€ 1,31%
11 Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σωτηρίτσας 40 2.934,80€ 0,97%
12 ΕΑΣ Ελασσόνας 20 1.467,40€ 0,49%
13 Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος Ελασσόνας 4 293,48€ 0,10%
14 Πολιτιστικός Σύλλογος Αετοράχης 2 146,74€ 0,05%
15 Μορφωτικός Σύλλογος Μικρού Ελευθεροχωρίου 2 146,74€ 0,05%
ΣΥΝΟΛΟ 4117 302.064,29€ 100,00%