Επιλογή Σελίδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση πινακίδων δικτύου μονοπατιών, στο πλαίσιο της Διακρατικής συνεργασίας LEADER, μεταξύ των εταίρων, ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ Α.Ε., ΟΤΔ Ventoux–Γαλλία και ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε., του υπομέτρου 19.3 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, του Μέτρου 19, του ΠΑΑ.

Στα πλαίσια υλοποίησης της διακρατικής συνεργασίας και σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του 2ου εργαστηρίου της διακρατικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση πινακίδων δικτύου μονοπατιών, καθώς και μικρών πινακίδων και πινακίδων κατεύθυνσης.

Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν τρεις μεγάλες πινακίδες δικτύου μονοπατιών, στην Ελασσόνα, στο καταφύγιο Χριστάκη και στον Κοκκινοπηλό, στις οποίες αποτυπώνεται η περιοχή του Ολύμπου.

Οι μεγάλες πινακίδες περιλαμβάνουν ένα πεζοπορικό χάρτη του Ολύμπου σε κλίμακα 1:30.000, με την θέση του παρατηρητή στον χάρτη και κωδικό QR και αποτυπώνουν το οδικό δίκτυο, τους οικισμούς,  τα τοπωνύμια, καθώς και 7 μονοπάτια:

  1. Το μονοπάτι Ε4 από Κοκκινοπηλό -Μύτικα
  2. Το μονοπάτι Ο2 από Καρυά –Σκολιό
  3. Τα 2 μονοπάτια του Αγώνα Faethon (Trail και Skyrace)
  4. Το μονοπάτι ΚΕΟΑΧ – Σκολιό- Μύτικας
  5. Το μονοπάτι Ξερολάκι-Λάκκα Χριστάκη
  6. Το μονοπάτι Ρέμα Ναούμ-Μεγάλα Καζάνια-Οροπέδιο Μουσών

Επίσης, τοποθετήθηκαν 70 πινακιδάκια κατά μήκος του μονοπατιού Ε4, στο τμήμα Κοκκινοπηλός- Μύτικας και 6 πινακίδες κατεύθυνσης σε διασταυρώσεις μονοπατιών.

Όλες οι πινακίδες είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπ. Απόφ.151344/165/2017 (ΦΕΚ 206/Β/30-1-2017). 

 

Πινακίδα δικτύου μονοπατιού στην Ελασσόνα:

Πινακίδα δικτύου μονοπατιού στο καταφύγιο Χριστάκη: 

Πινακίδα δικτύου μονοπατιού στο Κοκκινοπηλό: 

Πινακιδάκια: 

Πινακίδες Κατεύθυνσης: