Επιλογή Σελίδας

Ολοκληρώθηκε σήμερα η υποβολή του Φακέλου Α’ για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 για την Π.Ε Λάρισας.  Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το σύνολο όλων των φορέων και την τοπική κοινωνία της περιοχής μας  για  την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία της διαβούλευσης και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν όλο αυτό το διάστημα των 8 μηνών.

 Οι απόψεις, οι προτάσεις και οι ιδέες τους, διαμόρφωσαν μια πλήρη SWOT ανάλυση της περιοχής, καθόρισαν την νέα 7μελή Επιτροπή Διαχείρισης, όρισαν την περιοχή παρέμβασης και αποτύπωσαν συμμετοχικά τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και την ιεράρχηση αυτών, με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση και υποβολή του Φακέλου Α’ της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027, για την ΠΕ Λάρισας.

Ο πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ  κ. Φουρκιώτης Ελευθέριος δήλωσε: Πριν από λίγο, έβαλα την τελική υπογραφή, ως πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε.  για τη κατάθεση του Φακέλου Α’, υποψηφιότητας για το νέο LEADER 2023-2027 . Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της εταιρείας, που όλο το διάστημα  έδωσαν την ψυχή τους,  για τη σύνταξη του φακέλου, έχοντας ήδη ανοιχτές δύο προκηρύξεις, για το προηγούμενο LEADER και δεκάδες έργα στην διαδικασία υλοποίησης – πληρωμών. 

Μπράβο σε όλα τα στελέχη και τους συνεργάτες της ΑΕΝΟΛ  Α.Ε. !!!!  

Προχωράμε για την κατάθεση του  ΦΑΚΕΛΟΥ Β’ στις 12 Ιουλίου 2023.

Καλή επιτυχία σε όλες τις Ομάδες Τοπικής Δράσης της χώρας!