Επιλογή Σελίδας

Ελασσόνα 20-2-2024

 

Ο   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – «ΑΕΝΟΛ ΑΕ» ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της  2ης Προκήρυξη Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα του  Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD Μέτρου 19.2 του ΠΑΑ  όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμ. 2/2024 (θέμα 2ο) Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος.

Για την ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Η  Πρόεδρος της ΕΔΠL

Κομήτσα Ανδριάννα

Συνημμένα:

Πίνακας κατάταξης

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αποτελεσμάτων ΕΔΠ 2ης Πρόσκλησης Δ.Ε.

Δείτε εδώ: