Επιλογή Σελίδας

ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Παράταση της λήξης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Γενικού Διευθυντή

Παράταση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του με α/α: 14/3-9-2021, έλαβε την απόφαση της παράτασης της λήξης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Για τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ