Ανακοίνωση

Ο Εκπολιτιστικός  Μορφωτικός   Σύλλογος  Πυργετού  ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο « Στήριξη εκδηλώσεων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά του Πυργετού και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τεμπών».

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την  αναλυτική πρόσκληση από την έδρα του Συλλόγου και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Α.Ε.-Ο.Τ.Α.