Επιλογή Σελίδας

Η εταιρεία μας από την αρχή υλοποίησης του προγράμματος  LEADER 2014-2020 προχώρησε συνολικά σε :

  • 67 πληρωμές ιδιωτικών έργων
  • 36 πληρωμές δημόσιου χαρακτήρα έργων

συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ.  4.351.293 χιλ. ευρώ.

Και συνεχίζουμε παρά τις δυσκολίες που περνά η περιοχή λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία DANIEL.