Α.ΕΝΟ.Λ ΑΕ

Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΕΝΟΛ ΑΕ υπέγραψε ο Δήμος Ελασσόνας

Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΕΝΟΛ ΑΕ υπέγραψε ο Δήμος Ελασσόνας

Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΕΝΟΛ ΑΕ υπέγραψε ο Δήμος Ελασσόνας

Την προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (πλέον Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας) στην εκπόνηση μελετών, διαχείριση και επίβλεψη ενταγμένων έργων» μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ ΑΕ» υπέγραψαν την περασμένη Πέμπτη 26 Μαΐου ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικόλαος Γάτσας και ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού κ. Ελευθέριος Φουρκιώτης.

Πρόκειται για την πρώτη προγραμματική σύμβαση που υπογράφει ο νέος αναπτυξιακός οργανισμός, λίγες ημέρες μετά την απόκτηση τεχνικής επάρκειας και την οργάνωση της τεχνικής του υπηρεσίας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες, και ειδικότερα η ανάληψη της υποχρέωσης επίβλεψης των εν συνεχεία αναφερόμενων έργων από την ΑΕΝΟΛ Α.Ε., προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις επιχειρησιακής επάρκειας για την αποτελεσματική υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων:
– ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
– ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ
– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε ο νέος Γενικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας (ΑΕΝΟΛ ΑΕ) κ. Ιωάννης Σαμώτας, ο οποίος αποσπάστηκε από το Δήμο Ελασσόνας στην ΑΕΝΟΛ ΑΕ με κοινή απόφαση Δημάρχου και Προέδρου.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ ΑΕ κ. Λευτέρης Φουρκιώτης δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς υπογράψαμε την 1η Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Ελασσόνας και ελπίζω αυτό να είναι η αρχή και να έχει συνέχεια τόσο με τον Δήμο Ελασσόνας όσο και με τους άλλους Δήμους της ΠΕ Λάρισας», συμπληρώνοντας ότι «Η στελέχωση του Οργανισμού με ένα έμπειρο στέλεχος όπως είναι ο κ. Ιωάννης Σαμώτας είναι σημαντική καθώς η εμπειρία του αλλά και οι γνώσεις του θα δώσουν στον Οργανισμό τη νέα πορεία που τόσο πολύ έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία», ευχαρίστησε τέλος τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νικόλαο Γάτσα για τη σημαντική συμβολή του στη σύσταση του Οργανισμού και τη διαρκή στήριξή του.
Με την ευκαιρία της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ολοκληρώνεται σήμερα με την προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε το στάδιο της προετοιμασίας για την πλήρη λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού ως τεχνικού συμβούλου σε δήμους και νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι ως κύριοι μέτοχοι του Οργανισμού τρέφουν προσδοκίες από τη συνεργασία αυτή και τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φανούν, τόσο στην ταχύτητα υλοποίησης των έργων, όσο και στην εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών και άλλων αναπτυξιακών εργασιών. Ο Δήμος Ελασσόνας δείχνει σήμερα το δρόμο της συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό. Η ΑΕΝΟΛ ΑΕ μπήκε πλέον σε παραγωγική λειτουργία και αυτό οφείλεται σε όλους τους μετόχους, τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους, τους εκπροσώπους των φορέων-μετόχων, τα στελέχη και το ΔΣ της ΑΕΝΟΛ, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χάρη στις αποφάσεις τους που οδήγησαν εδώ. Εύχομαι μία παραγωγική συνεργασία».