ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. Απόφασης Δ.Σ. 6.1/1-11-2022)ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. Απόφασης Δ.Σ. 6.1/1-11-2022)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ανακοίνωση Ο Σύλλογος Γυναικών Δήμου Μακρυχωρίου ανακοινώνει τηνπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τηνπρομήθεια με τίτλο «Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτικήπρόσκληση από την έδρα του...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

ΑΕΝΟΛ ΑΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργουΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο ΕλασσόναςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Α.ΕΝΟ.Λ ΑΕ Προκήρυξη Θέσης ΕργασίαςΠροκήρυξη θέσης εργασίας Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Νομού Λάρισας ΑΕΝΟΛ ΑΕ σύμφωνα με την με αριθμ. 4/8-6-2022 Απόφαση του Διοικητικού...

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΑΕΝΟΛ ΑΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργουΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο μηχανικόΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα πολιτικό μηχανικό και...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή ενδιαφερομένων στο Μητρώο Συνεργατών του καταλόγου προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή ενδιαφερομένων στο Μητρώο Συνεργατών του καταλόγου προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

ΑΕΝΟΛ ΑΕ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή ενδιαφερομένων στο Μητρώο Συνεργατών - Προμηθευτών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε.Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.», για τη συμπλήρωση του Μητρώου συνεργατών / προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών...