Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ” – Περίληψη Διακήρυξης

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ” – Περίληψη Διακήρυξης

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κοκκινοπηλού προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ» με προϋπολογισμό 278.235,85 ευρώ (224.383,75 πλέον ΦΠΑ 53.852,10 ευρώ) στο...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Έναν (1) Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Ε. με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

α) Σύνταξη μελέτης εφαρμογής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»  β) Σύνταξη μελέτης εφαρμογής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ...