Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο

υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗΝ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2024»

Κατεβάστε τη πρόσκληση