Επιλογή Σελίδας

ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ελασσόνας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε η εταιρεία με τον Δήμο Ελασσόνας.

Η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση αφορά την Μελέτη Εφαρμογής για την Ανάπλαση της Πλατείας των Καλυβίων της ΤΚ Κοκκινοπηλού.

Συγκεκριμένα η εταιρεία με σκοπό την υλοποίηση του έργου προτίθεται να συνεργαστεί με:

  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Κατεβάστε την πρωτότυπη πρόσκληση