α) Σύνταξη μελέτης εφαρμογής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 

β) Σύνταξη μελέτης εφαρμογής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ».