Ο Ισολογισμός εμφανίζεται ακριβώς εδώ: 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022), ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26189/31/Β/92/11, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 26547940000 (Ποσά σε ευρώ)

Δείτε εδώ: