Επιλογή Σελίδας

Καινοτόμες Προσεγγίσεις για την Αειφορία των Ορεινών Περιοχών στην Ελλάδα

 

Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + συμμετέχει ως εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας – ΑΕΝΟΛ Α.Ε.. Το έργο που έχει διάρκεια 2 χρόνια έχει τίτλο : «PeakED: Environmental Involvement and Education for young entrepreneurs and volunteers» .

Η πρώτη συνάντηση του έργου “PeakED: Περιβαλλοντική Συμμετοχή και Εκπαίδευση για νέους επιχειρηματίες και εθελοντές” που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ ΚΑ2 Youth πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις αρχές Φεβρουαρίου στη Λάρισα και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Σαμώτας και το στέλεχος του Οργανισμού κα Μαρία Κορομηλά .

Στην συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του προγράμματος :

  1. INNOVATION HIVE, ΛΑΡΙΣΑ – Ελλάδα (Συντονιστής)
  2. Desert Bloom for Training and Sustainable Development, AMMAN – Jordan
  3. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ – Ελλάδα
  4. Balkan Bridge EOOD , SOFIA – Bulgaria
  5. DANMAR COMPUTERS SP ZOO, RZESZOW – Poland
  6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – ΑΕΝΟΛ Α.Ε., ΕΛΑΣΣΟΝΑ – Ελλάδα

Η σημασία της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων για την παγκόσμια βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι πρωταρχικής σημασίας, όπως αναγνωρίζεται από πρωτόκολλα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 26% της επιφάνειας της Ευρώπης αποτελείται από ορεινές περιοχές, οι οποίες φιλοξενούν περισσότερο από το 20% του πληθυσμού της ΕΕ και συμβάλλουν στην παραγωγή περίπου 40% του συνολικού της ΑΕΠ. Το έργο PeakED αντιλαμβάνεται αυτήν την πραγματικότητα και επιδιώκει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα αυτών των περιοχών.

Το «PeakED: Περιβαλλοντική Συμμετοχή και Εκπαίδευση για νέους επιχειρηματίες και εθελοντές» στοχεύει στην οικοδόμηση ικανοτήτων και την ανάπτυξη – μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας από κάτω προς τα πάνω που περιλαμβάνει παράγοντες της αλυσίδας αξίας, ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής – σχετικά πλαίσια πολιτικής σε όλη την Ευρώπη για τη δημιουργία νέων ή αναβαθμισμένες/αναβαθμισμένες αλυσίδες αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο θα ενεργήσει για την προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της αειφόρου χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την καταπολέμηση της ερημοποίησης και την ανάσχεση και αναστροφή της υποβάθμισης της γης και την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, προσαρμόζοντας παράλληλα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που προάγουν τη νεολαία επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και πρωτοβουλίες εθελοντισμού των νέων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη δράση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Το project PeakED, αποτελεί ένα σχέδιο δράσης, που υιοθετεί καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών, αναλαμβάνοντας να καλλιεργήσει ένα σύνολο δεξιοτήτων σε άτομα που συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αξιολογήθηκαν τα μέχρι τώρα βήματα, και προγραμματίστηκαν οι επόμενες ενέργειες για τη δημιουργία ενός πλαισίου, που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη εργαστηρίων (Living Laboratories – LLs) σε ορεινές περιοχές, όπως ο Όλυμπος, τα Καρπάθια Όρη και τα Όρη Ρίλα. Μέσα από τα LLs θα διευκολυνθεί η παροχή λύσεων που ανταποκρίνονται στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες.

Αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Ατζέντα 2030 της ΕΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία τονίζει την επείγουσα ανάγκη καταπολέμησης της ερημοποίησης, της υποβάθμισης της γης και της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Το έργο PeakED επιδιώκει να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική αυτών των περιοχών, προωθώντας την πράσινη και αειφόρα ανάπτυξη για τις μελλοντικές γενιές. Μείνετε συντονισμένοι και ενημερωθείτε για τις επόμενες πρωτοβουλίες μας, που ενθαρρύνουν τη συνειδητή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τη βιωσιμότητα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.