Επιλογή Σελίδας

ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Συνάντηση του κ. Φουρκιώτη Ελευθερίου, Προέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού, με τον Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Κόκουρα Ιωάννη

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26.07.2022 συνάντηση του Προέδρου της εταιρείας κ. Φουρκιώτη Ελευθερίου με τον Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Κόκουρα Ιωάννη.

Συνάντηση του Προέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον Δήμαρχο Τυρνάβου 

Συνεχίζοντας τις επαφές με τους Δημάρχους της Π.Ε. Λάρισας ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ ΑΕ» κ. Ελευθέριος Φουρκιώτης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Κόκουρα Ιωάννη.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της «ΑΕΝΟΛ ΑΕ», ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού κ. Ιωάννης Σαμώτας και ο Δ/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος και ο Πολιτικός Μηχανικός της εταιρείας κ. Νερολιάτσιος Κων/νος.

Συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ο Δήμος να συνεργαστεί με την εταιρεία, και τις νέες δυνατότητες που έχει πλέον ο Αναπτυξιακός Οργανισμός για την οργάνωση των υπηρεσιών του.

Ο Πρόεδρος της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» γνώρισε στον Δήμαρχο τα νέα υπηρεσιακά στελέχη που πλαισιώνουν την εταιρεία και ανέφερε την δυνατότητα μεθόδευσης νέων συνεργασιών που υπάρχει μέσω της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» για την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, την επιστημονική, συμβουλευτική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών, την ανάληψη επίβλεψης έργων του Δήμου κ.α.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Κόκουρας Ιωάννης αφού καλωσόρισε τον Πρόεδρο και τα Στελέχη της ΑΕΝΟΛ ΑΕ ευχήθηκε στα νέα στελέχη μία καλή και επιτυχημένη πορεία στα νέα τους καθήκοντα και στις νέες δράσεις της εταιρείας με την υπόσχεση για μία στενή συνεργασία στο μέλλον.   

 

Για την «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φουρκιώτης Ελευθέριος