αΕΝΟΛ ΑΕ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Το θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»     

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το παραπάνω Εκπαιδευτικό Διήμερο στις 04 και 05 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα, με την συμμετοχή 45 στελεχών από 12 Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, που το συνδιοργάνωσαν. Εξαιρετικοί νομικοί της χώρας από δικαστικούς σχηματισμούς (όπως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους), Ανεξάρτητες Αρχές (όπως η ΕΑΔΗΣΥ), ανώτατα στελέχη Διαχειριστικών Αρχών, Νομικοί, στελέχη της ΕΕΤΑΑ και στελέχη Αναπτυξιακών Οργανισμών, δημιούργησαν γι’ αυτό το σκοπό ένα πυρήνα γνώσης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε σχέση με τον νέο θεσμό της Αυτοδιοίκησης.

Στόχος είναι στην παραγωγική λειτουργία του νέου θεσμού να κυριαρχήσουν η γνώση, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες, με παρονομαστή την νομιμότητα, ώστε  η θεσμική αυτή τομή των Ν.4674/2020, Ν.4735/2020 και Ν.4690/2020,  να  καταγραφεί στις πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση.

   Η θεματολογία αυτού του Διημέρου είχε δομηθεί ακριβώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Συγκεκριμένα τα θέματα εξειδικεύτηκαν πάνω στις (4) παρακάτω θεματικές ενότητες: Δημόσιες Αρχές – Διαφάνεια, Χρηματοδοτικά εργαλεία, Θεσμικό Πλαίσιο και  Οργανωτικά- Διοικητικά θέματα. Το κλείσιμο του Εκπαιδευτικού Διήμερου (και το «διά ταύτα») έγινε με την διοργάνωση στρόγγυλου τραπεζιού με θέμα : Η οριζόντια συνεργασία αναθετουσών αρχών στο νέο θεσμικό περιβάλλον / Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΤΑ με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

      Οι 12 Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, που συνδιοργάνωσαν το διήμερο αυτό δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες  Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, και αποτελούν έναν αντιπροσωπευτικό δυναμικό πυρήνα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ενισχυμένο με νέες δυνατότητες, που έρχονται να καλύψουν πραγματικές και επείγουσες ανάγκες των ΟΤΑ.

   Ο νέος θεσμός των Αναπτυξιακών Οργανισμών καλείται να υπηρετήσει  την ευρωπαϊκή και συνταγματική αρχή των ίσων ευκαιριών για τους ΟΤΑ και, άρα, για τους δημότες-Έλληνες πολίτες και κατοίκους σε όλες τις περιοχές της χώρας.

   Η αξιοποίηση αυτών των νέων θεσμικών εργαλείων θα συμβάλει στην επιτάχυνση της Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του καλύτερου σχεδιασμού και υλοποίησης μιας σειράς χρηματοδοτικών εργαλείων της επόμενης περιόδου.

   Η «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.», στο σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την μετατροπή της σε   Αναπτυξιακό  Οργανισμό (Ιούνιος 2021), στελεχώνεται και οργανώνεται έτσι ώστε να αποτελέσει πραγματικό εργαλείο για τους Δήμους – μετόχους της, παρέχοντας, με τη χρήση των προγραμματικών συμβάσεων, πλήρη τεχνική υποστήριξη, τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.