ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Συνάντηση του κ. Φουρκιώτη Ελευθερίου, Προέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού, με τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Μανώλη Γεώργιο

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20.09.2021 συνάντηση του Προέδρου της εταιρείας κ. Φουρκιώτη Ελευθερίου με τον δήμαρχο Τεμπών κ. Μανώλη Γεώργιο και τους συνεργάτες τους.

Συνάντηση του κ. Φουρκιώτη Ελευθερίου, Προέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού, με τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Μανώλη Γεώργιο στα πλαίσια των νέων δραστηριοτήτων

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20.09.2021 συνάντηση του Προέδρου της εταιρείας κ. Φουρκιώτη Ελευθερίου με τον δήμαρχο Τεμπών κ. Μανώλη Γεώργιο και τους συνεργάτες τους.

  Η συνάντηση διενεργήθηκε στα πλαίσια των νέων δραστηριοτήτων που απέκτησε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Νομού Λάρισας από τη στιγμή που μετατράπηκε.

 Σκοπός της συνάντησης ήταν η μεθόδευση νέων συνεργασιών με τον Δήμο Τεμπών (και με όλους τους Δήμους της περιφερειακής ενότητας Λάρισας) που θα βοηθήσουν πραγματικά την λειτουργία των Δήμων και θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Για την «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φουρκιώτης Ελευθέριος