Επιλογή Σελίδας

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας Α.Ε. – ΑΕΝΟΛ Α.Ε. – Δημάρχου Ελασσόνας κ. Νικόλαου Γάτσα και του Δημάρχου του Δήμου Κιλελέρ κ. Αθανάσιο Νασιακόπουλο στο Δημαρχείο του Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια. Παρόντες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Γεώργιος Κυριλλίδης, ο Γεν. Διευθυντής της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Ιωάννης Σαμώτας και ο Προϊστάμενος Προγραμματισμού του Δήμου Κιλελέρ κ. Κωνσταντίνος Νταμπελγιώτης.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και Δήμου Κιλελέρ και επικεντρώθηκε η συζήτηση στις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Νομού Λάρισας. Επίσης αποφασίστηκε η διεύρυνση της συνεργασίας άμεσα στο επόμενο διάστημα και σε τομείς όπως εκπόνηση μελετών, επίβλεψη έργων κ.α. που θα βοηθήσουν την ήδη αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Κιλελέρ.