Στις 4/4/2017 εκδόθηκε η Απόφαση 593 που αφορά ΠΑΑ περιόδου 2014-2020.

Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο: