Επιλογή Σελίδας

Την Τρίτη 22/9/2020 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό με αρ. πρωτ. 3226/22-9-2020 η απόφαση ένταξης των Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ ΟΤΑ – “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014- 2020»

Με την απόφαση αυτή εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εξήντα τέσσερα (64) έργα συνολικού προϋπολογισμού 14.806.915,85€ και Δημόσιας Δαπάνης 7.960.691,75€ τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 30-6-2023.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος κα Τάνια Δόκου δήλωσε: Είναι σημαντικότατη η απόφαση ένταξης των 64 έργων καθώς έρχεται σε μία περίοδο πολύ επιβαρυμένη για τις μικρομεσαίες επιχείρησης της Π.Ε. Λάρισας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός αποδεικνύει συνεχώς την προτεραιότητα στην στήριξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης ήταν ταχύτατες ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την μέγιστη απορρόφηση των κονδυλίων και την άμεση ενίσχυση των τοπικών μας επιχειρήσεων.    

Ο Πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ ΑΕ Λευτέρης Φουρκιώτης μεταξύ άλλων είπε ότι «η ΑΕΝΟΛ ΑΕ σύντομα θα καλέσει τους ενταγμένους επενδυτές για υπογραφή συμβάσεων προκειμένου να υλοποιήσουν τα έργα τους και άμεσα θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές» ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειαςγια την άμεση ανταπόκρισή τους και την σημαντική βοήθεια που προσφέρουν ώστε να προχωρούν οι διαδικασίες ταχύτερα από κάθε άλλη περίοδο προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας.

Τέλος, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για διευκρινήσεις ή βοήθεια με τα στελέχη της εταιρείας που όπως πάντα είναι δίπλα στους επενδυτές για την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια και ότι άλλο απαιτείται για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση των έργων.