Προγραμματική Σύμβαση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν μεταξύ του Δήμου Τεμπών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ ΑΕ» για την πράξη: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2024», υπέγραψαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΕΝΟΛ ΑΕ κ. Ελευθέριος Φουρκιώτης.

Για την υπογραφή της προγραμματική σύμβασης , δήλωσαν:

Δήλωση Δημάρχου Τεμπών Γ. Μανώλη

Σήμερα υπογράψαμε με τον Πρόεδρο της ΑΕΝΟΛ ΑΕ κ. Λευτέρη Φουρκιώτη την Προγραμματική Σύμβαση που αφορά την τεχνική υποστήριξη του Δήμου μας, εκ μέρους της ΑΕΝΟΛ ΑΕ, για την ωρίμανση των έργων για τα έτη 2023 – 2024. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τον Αναπτυξιακό Οργανισμό και αυτός με τη σειρά του να βοηθάει τους Δήμους και συγκεκριμένα τις τεχνικές υπηρεσίες όπου έχουμε έλλειψη προσωπικού για να εκτελούμε έργα όσο γίνεται πιο γρήγορα προς όφελος των δημοτών μας. Εύχομαι καλή συνέχεια συνεργασίας.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. «ΑΕΝΟΛ ΑΕ»  Ελ. Φουρκιώτη

Την προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών όσον αφορά την ωρίμανση έργων για την περίοδο 2023 – 2024 υπογράψαμε σήμερα με τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μανώλη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη του στην ΑΕΝΟΛ ΑΕ καθώς από την πρώτη στιγμή πίστεψε στην μετατροπή της Αναπτυξιακής Εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και τις νέες προοπτικές που προκύπτουν. Επιπλέον, θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Δήμου Τεμπών και της ΑΕΝΟΛ ΑΕ που συντονίστηκαν και συνεργάστηκαν τόσο αρμονικά ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες.