Επιλογή Σελίδας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

- Κ.Υ.Α. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
 1. ΥΑ 4912120862_05.11.2015 ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ  (έντυπο 1)
 2. ΥΑ 34523924_02.03.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΑ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ  (έντυπο 2) 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ:

- Υ.Α. 19.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
 1. 1Η ΤΡΟΠ_ΥΑ_19.4_1547_26.2.2019 (Β-761) ΟΤΔ  (έντυπο 1)
 2. ΥΑ 19.4_ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΕΝΟ  (έντυπο 2)
 3. 2Η ΤΡΟΠ_ΥΑ_19.4_1616_31.3.2020 ΜΕ ΑΔΑ  (έντυπο 3)
 4. ΥΑ_1616_31.3.2020 (Β-1454)_2Η ΤΡΟΠ_19.4  (έντυπο 4)
 5. 1Η ΤΡΟΠ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΛΗΡΩΜΩΝ_19-4 ΜΕ ΑΔΑ  (έντυπο 5)
 6. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΥΠΟΜΕΤΡΟ_19.4_ΤΕΛΙΚΟ  (έντυπο 6)
 7. ΑΡΧΙΚΗ ΥΑ_19.4_8427_1.8.2017  (έντυπο 7)
 8. ΚΥΑ 268332ΔΕΠ (ΦΕΚ2943Β16.9.2016) – Ρυθμίσεις για τις Μετακινήσεις  (έντυπο 8)

Κλικ εδώ:

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ:

Κλικ εδώ:

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

- Υ.Α. ΙΔΙΩΤΙΚΑ
 1.  ΥΑ_Ιδιωτικών_1η_Τροπ  (έντυπο 1)
 2. ΥΑ_Ιδιωτικών_2η_Τροπ  (έντυπο 2)
 3. ΥΑ_Ιδιωτικών_3η_Τροπ  (έντυπο 3) 
 4. ΥΑ_Ιδιωτικών_Αρχική  (έντυπο 4)

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

- ΥΑ_ΠΛΑΙΣΙΟ_ΥΛΟΠ_ΜΕΤΡΟΥ 19_ΥΠΟΜ_19.2 & 19.4
 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠ_ΜΕΤΡΟΥ 19_ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 & 19.4  (έντυπο 1) 
 2. ΥΑ 19.2 & 19.4_ΦΕΚ 3702_11.8.2021_ΤΕΥΧΟΣ Β  (έντυπο 2)  

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

- Κ.Υ.Α. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ

Κλικ εδώ: 

- Υ.Α. 19.3
 1. 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 19.3: 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ 6344 ΑΔΑ  (έντυπο 1) 
 2. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗΣ ΥΑ 6344  (έντυπο 2) 
 3. ΥΑ 19.3  (έντυπο 3)
 4. ΦΕΚ  (έντυπο 4)

Κλικ εδώ:

Κλικ εδώ:

Κλικ εδώ:

Κλικ εδώ: 

- Υ.Α. ΔΗΜΟΣΙΑ
 1. ΥΑ_Δημοσίων_1η_Τροποποίηση  (έντυπο 1)
 2. ΥΑ_Δημοσίων_2η_Τροποποίηση  (έντυπο 2)
 3. ΥΑ_Δημοσίων_3η_Τροποποίηση  (έντυπο 3)
 4. υα_Δημοσίων_Αρχική  (έντυπο 4)

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ:

- Υ.Α. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 1. 1η_ΤΡΟΠ_ΚΥΑ_2986_ΤΟΥΡΙΣΤ_ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  (έντυπο 1)
 2. Ν.4276_30.07.2014  (έντυπο 2)
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ_21185_13.10.2014_ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΕΙΔΙΑ  (έντυπο 3)
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ_2986_5.11.2016_ΕΠΙΛ_ΜΟΡΦΕΣ_ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  (έντυπο 4)
 5. ΚΥΑ_12528_17.7.2018_ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (έντυπο 5)
 6. ΑΠΟΦΑΣΗ_12868_24.7.2018_ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΕΙΔΙΑ  (έντυπο 6)
 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦ_12868 (5.3.2019) – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΔΔ ΓΙΑ ΕΣΠΑ  (έντυπο 7) 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

- ΥΑ_137675_ΕΥΘΥ

Κλικ εδώ: 

- ΥΑ_Covid_Παράταση

Κλικ εδώ: