Επιλογή Σελίδας

Τη 2η θέση στην κατάταξη της βαθμολογίας ανάμεσα σε 50 Αναπτυξιακές Εταιρείες – Αναπτυξιακούς Οργανισμούς από όλη την Ελλάδα έλαβε η πρόταση που κατέθεσε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 συγκεντρώνοντας βαθμολογία 89,50 σύμφωνα με την απόφαση 1690/14-9-2023 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά τα αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Β’ Φάσης και βαθμολόγησης των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΣΣ ΚΑΠ».

Η «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» διεκδικεί για την αγροτική περιοχή παρέμβασης που περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (με εξαίρεση την πόλη της Λάρισας) δημόσια δαπάνη ύψους 5.844.000,00€ και μόχλευση 7.312.050€ για τα επόμενα χρόνια. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υπο-παρεμβάσεις που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και σε δημόσιους φορείς για την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, του τοπικού κοινωνικού ιστού, τη βελτίωση ποιότητας ζωής κ.λ.π. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένεται να προβεί στην  κατανομή του ποσού που είναι συνάρτηση του τοπικού πληθυσμού, της ορεινότητας της περιοχής παρέμβασης αλλά και της  βαθμολογίας, με την «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» να διεκδικεί, με βάση την άριστη επίδοσή της, το μέγιστο δυνατό ποσό από την κατανομή αυτή.

Η τριαντάχρονη εμπειρία της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» στη διαχείριση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (LEADER I, II, LEADER+, Εφαρμογή  Προσέγγισης LEADER 2007 – 2013,

ΟΠΑΑΧ, Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 – 2013, CLLD/LEADER 2014-2020 κ.λ.π.) αποτελεί εγγύηση για την άριστη υλοποίηση αλλά και την διεκδίκηση επιπλέον πόρων σε μια περίοδο που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή μας ιδιαίτερα μετά και τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

 

Ο Πρόεδρος της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» κ. Λευτέρης Φουρκιώτης μετά από το άριστο αυτό αποτέλεσμα για την εταιρεία, δήλωσε ότι “ η ομαδική δουλειά και ο καλός συντονισμός της Διοίκησης με την Ομάδα Τοπικής Δράσης και τα Στελέχη της εταιρείας, μας έφεραν στη 2η θέση κατάταξης στην χώρα και αυτό για εμάς είναι μία μεγάλη επιτυχία” συμπληρώνοντας ότι μέσα από  αυτή τη θέση θα διαμορφωθεί η τελική κατανομή των πόρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το νέο πρόγραμμα LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

 

Τελειώνοντας, ευχαρίστησε τους τοπικούς φορείς της ΠΕ Λάρισας (ΟΤΑ, Συλλογικούς Φορείς του ιδιωτικού τομέα, Επιμελητήρια, Επιχειρήσεις, Πολιτιστικούς, Αθλητικούς, Κοινωνικούς, Περιβαλλοντικούς φορείς  κ.λ.π.) καθώς και τον τοπικό πληθυσμό για την ενεργό συμμετοχή τους στις  συναντήσεις διαβούλευσης, την ανταπόκρισή τους στις ηλεκτρονικές διαδικασίες και τη συνολική υποστήριξη τους στην διαμόρφωση του προγράμματος ώστε να ανταποκρίνεται πράγματι στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ιδιαίτερα, ο Πρόεδρος της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» ευχαρίστησε τα στελέχη και τους συνεργάτες της Εταιρείας που ανταποκρίθηκαν με επιτυχία, για μια ακόμη φορά, στις απαιτητικές διαδικασίες διαμόρφωσης και κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου και στην επιτυχή  υποβολή της  πρότασης.