Επιλογή Σελίδας

Σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 Youth Program, συμμετέχει η ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Καινοτόμες Προσεγγίσεις για την Αειφορία των Ορεινών Περιοχών στην Ελλάδα   Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + συμμετέχει ως εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας – ΑΕΝΟΛ Α.Ε.. Το έργο που έχει...