ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Τα νέα μας

Ενημερωτική ημερίδα – ανοικτή διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στο Δήμο Λαρισαίων  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Ενημερωτική ημερίδα – ανοικτή διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στο Δήμο Λαρισαίων  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Την Τετάρτη 18/01/2023, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, ενημερωτική ημερίδα – διαβούλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Ο αντιδήμαρχος...

Ενημερωτική ημερίδα – ανοικτή διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» με πολιτιστικούς φορείς πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 στο Επιμελητήριο Λάρισας για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Ενημερωτική ημερίδα – ανοικτή διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» με πολιτιστικούς φορείς πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 στο Επιμελητήριο Λάρισας για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Την Τετάρτη 18/01/2023, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας , ενημερωτική ημερίδα – διαβούλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 σε όλους τους  τοπικούς φορείς που...

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΑΕΝΟΛ ΑΕ».

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΑΕΝΟΛ ΑΕ».

Προγραμματική Σύμβαση κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν μεταξύ του Δήμου Τεμπών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ ΑΕ»...

Ενημερωτική ημερίδα – διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» με αγροτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς & περιβαλλοντικούς φορείς για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ελασσόνας στις 13 Ιανουαρίου 2023.

Ενημερωτική ημερίδα – διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» με αγροτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς & περιβαλλοντικούς φορείς για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ελασσόνας στις 13 Ιανουαρίου 2023.

Την Παρασκευή 13/01/2023, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελασσόνας, ενημερωτική συνάντηση - διαβούλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»  με φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ελασσόνας για το νέο Τοπικό...

Ενημέρωση  – διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»,  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Επιμελητήριο Λάρισας στις 11 Ιανουαρίου 2023.

Ενημέρωση  – διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»,  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Επιμελητήριο Λάρισας στις 11 Ιανουαρίου 2023.

Την Τετάρτη 11/01/2023, και ώρα 18:30 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας,  ενημέρωση – διαβούλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»  με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου...

Eνημερωτική ημερίδα – διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Τεμπών, στις 11 Ιανουαρίου 2023.

Eνημερωτική ημερίδα – διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Τεμπών, στις 11 Ιανουαρίου 2023.

Την Τετάρτη 11/01/2023, και ώρα 10:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών ,  σε συνεργασία με το Δήμο Τεμπών, ενημερωτική ημερίδα – διαβούλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»  με τους δημοτικούς...

Eνημερωτική ημερίδα – ανοικτή διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»,  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς .

Eνημερωτική ημερίδα – ανοικτή διαβούλευση της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»,  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς .

Την Δευτέρα 19/12/2022, και ώρα 17:00μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου «Χρυσαλλίδα» στην Αγιά, σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς, ενημερωτική ημερίδα – διαβούλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» με...