Επιλογή Σελίδας

Εγκρίθηκε συμπληρωματική χρηματοδότηση (υπερδεσμεύση) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας για την Π.Ε. Λάρισας, ύψους 2,085 εκ. ευρώ .

Στον   Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας – ΑΕΝΟΛ  Α.Ε.,  μετά την έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών  Πόρων και Υποδομών κ. Παπαγιαννίδη Δημήτριο, της συνολικής αιτούμενης Υπερδέσμευσης  2,085 εκ. ευρώ,  δίνεται η δυνατότητα να...

Εγκρίθηκε το Νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για το Νομό Λάρισας. Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 5.690.000€ .

Υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου 2023  από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  η απόφαση  Έγκρισης Προγραμμάτων Τοπικών Στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΦΕΚ 6539/16-11-2023).  Με βάση την απόφαση αυτή...

Πληρωμές Έργων LEADER 2014-2020

Η εταιρεία μας από την αρχή υλοποίησης του προγράμματος  LEADER 2014-2020 προχώρησε συνολικά σε : 67 πληρωμές ιδιωτικών έργων 36 πληρωμές δημόσιου χαρακτήρα έργων συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ.  4.351.293 χιλ. ευρώ. Και συνεχίζουμε παρά τις δυσκολίες που περνά η...

Υποβλήθηκε η πρόταση για το νέο Πρόγραμμα Αλιείας για την Αλιευτική Ζώνη της Θεσσαλίας από τους  συνεργαζόμενους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. – ΑΕΝΟΛ Α.Ε.)

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Μαγνησίας  και Νομού Λάρισας (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. – ΑΕΝΟΛ Α.Ε.) συνεργάστηκαν και υπέβαλλαν πρόταση με τίτλο «Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) για την βιώσιμη...