Επιλογή Σελίδας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR

Κανονισμός προστασίας δεδομένων

Ο νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation), παρέχει σε πρόσωπα αυξημένα δικαιώματα και επιβάλλει αυξημένες ευθύνες σε οργανισμούς, όπως ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ “ΑΕΝΟΛ Α.Ε.”, που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων αυτών. Ο κανονισμός έχει Πανευρωπαϊκή εμβέλεια και σκοπεύει στο να ρυθμίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων ψηφιακής και έντυπης μορφής αλλά και όλων των άλλων μορφών.