Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Έναν (1) Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Ε. με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αναλυτική Προκήρυξη ΣΜΕ Μηχανικού Χωροταξίας Εδώ:  Παράρτημα 1 Εδώ:  Παράρτημα 2 Εδώ: ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

α) Σύνταξη μελέτης εφαρμογής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»  β) Σύνταξη μελέτης εφαρμογής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ...