ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. Απόφασης Δ.Σ. 6.1/1-11-2022)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ανακοίνωση Ο Σύλλογος Γυναικών Δήμου Μακρυχωρίου ανακοινώνει τηνπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τηνπρομήθεια με τίτλο «Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτικήπρόσκληση από την έδρα του...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

ΑΕΝΟΛ ΑΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ελασσόνας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη...